Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên:  Phan Văn Công
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email: congtduong@gmail.com
Điện thoại:  0978577616
Địa chỉ: An Thường Công Chúa, Thủy Dương, Hương Thủy, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1937

Các tin khác