Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn

Công đoàn

Cập nhật lúc : 10:34 25/10/2020  

Giới thiệu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

   
   
Chủ tịch Công đoàn: Phùng Hữu Kim Quân
Lĩnh vực phụ trách: Chung tất cả các hoạt động.
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
STT Họ tên Chức vụ Phụ trách Điện thoại
1 Phùng Hữu Kim Quân

Chủ tịch

   
2 Nguyễn Thị Ngọc Lan  Phó chủ tịch    
3 Trần Thị Hồng Loan  Ủy viên    
4 Đinh Xuân Thủy  Ủy viên    
5 Huỳnh Thị Điểm Ủy viên     

Số lượt xem : 77