Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đội TNTP

Đội TNTP

Cập nhật lúc : 12:28 25/10/2020  

Giới thiệu TPT Đội TNTP

 
Tổng phụ trách: Phùng Hữu Quốc Trung

Chuyên môn: Thể dục- Đoàn đội.
Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động Đội TNTP HCM
Điện thoại:

Địa chỉ: Thủy Dương, Hương Thủy, TT Huế

 
DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Điện thoại
1        
2        
3        
4        
5        
         
         
         
         

Số lượt xem : 65