Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 00:11 10/10/2015  

Giới thiệu tổ Tiếng Anh

 
Tổ trưởng: Phùng Thị Diễm Ái

Chuyên môn: Tiếng Anh
Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn cả tổ 
Điện thoại:

Địa chỉ: An Cựu, TP Huế

   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Danh Tiếng Anh  Phước Vĩnh, TP Huế  
2 Nguyễn Thị Bích Đào

Tiếng Anh

 Thủy Phương, Hương Thủy, TT Huế  
3 Nguyễn Thị Linh

Tiến Anh

Phước Vĩnh, TP Huế  
4        
5        
         
         
         
         

Số lượt xem : 1053