Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lý - Tin

Tổ Toán - Lý - Tin

Cập nhật lúc : 17:53 23/09/2013  

Giới thiệu tổ Toán- Lý- Tin

 
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Vân

Chuyên môn:ĐHSP Vật lí
Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn cả tổ 
Điện thoại:0985.848.969

Địa chỉ: .....Điện Biên Phủ- p. Trường An- TP Huế

Tổ phó: Nguyễn Thị Phương Khanh
Chuyên môn:ĐHSP Toán
Lĩnh vực phụ trách:Nhóm Toán
Điện thoại:0838197481

Địa chỉ: Thủy Vân- Hương Thủy
Email: phuongkhanh19181@gmail.com

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Thị Phương Thảo Toán    
2 Nguyễn Thị Hạnh Trang

Toán

   
3 Bùi Thị Hiền

Toán

   
4 Lê Văn Dũng Toán    
5 Nguyễn Thị Gái  Vật lí    
6  Nguyễn Đình Nhật Quang Vật lí    
7  Lê Viết Quang Tin học    
8 Ngô Quang Châu Tin học    
         

Số lượt xem : 2127