Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Sử- GDCD

Tổ Văn - Sử- GDCD

Cập nhật lúc : 15:50 16/09/2013  

Giới thiệu tổ Văn- Sử- GDCD

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Huế

Chuyên môn: Lịch sử

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý tổ chuyên môn

Điện thoại: 0935276568 

Email: nguyenthikimhue77@gmail.com

Địa chỉ: 43/9 Hồ Đắc Di – Phường An Cựu – TP Huế

Tổ phó: Ma Thúy Đính

Chuyên môn: Ngữ văn

Điện thoại: 0918074672

Email: thuydinh.hue@gmail.com

Địa chỉ: Phú Bài – Hương Thủy

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Mậu Đức Ngữ Văn  Hương Sơ – TP Huế 0905222395 
2 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Ngữ Văn

 Kim Long – TP Huế 01648133561 
3 Võ Thị Thảnh

Ngữ Văn

 Kim Long – TP Huế  01669344696
4 Trần Thị Như Hoa Lịch sử Hồ Đắc Di – TP Huế 0906405665 
5 Dương Thị Diệu Hiền GDCD Thủy Phương – Hương Thủy  0948741500
6 Nguyễn Thị Ngọc Lan GDCD Thủy Phương – Hương Thủy  01282671166
         
     

Số lượt xem : 1377