Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 18:21 23/09/2013  

Giới thiệu tổ Văn phòng

 
Tổ trưởng: Đỗ Thị Thanh Hương

Chuyên môn: Văn thư lưu trữ
Lĩnh vực phụ trách:Chuyên môn cả tổ 
Điện thoại:

Địa chỉ: Thủy Phương, Hương Thủy, TT Huế

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Thị Thu Thủy Kế toán  Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế  
2 Huỳnh Thị Điểm

Y tế

 Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế  
3 Nguyễn Phước Vĩnh Huy

Thiết bị

Thuận Thành, TP Huế, TT Huế  
4 Nguyễn Thị Gái Thư viện  Thủy Lương, Hương Thủy, TT Huế  
5        
         
         
         
         

Số lượt xem : 1293