Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thiết bị giáo dục

Thiết bị giáo dục

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tự học sửa chữa máy vi tính

Sửa mainboard PC - màn hình LCD - LAPTOPKhởi động máy tính, màn không lên, quạt chip vẫn quay. Màn hiện lên "No signal"...Bạn phân vân không biết lỗi do main, cpu hay ram....Hãy tiến hành những bước kiểm...