Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:31 19/01/2021  

Thông tư 26/2020/TT BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại HS

Tải file 1  

Số lượt xem : 32

Các tin khác